Jsme profesionálové v činnosti insolvenčních správců v České republice


Máme bohaté praktické zkušenosti z mnoha insolvenčních řízení, ve kterých působíme jako insolvenční správci, zástupci věřitelů nebo zpracovatelé insolvenčních návrhů. Poskytujeme efektivní poradenství a profesionální služby dlužníkům, věřitelům i třetím osobám.

Více o nás

O nás


Vedle výkonu funkce insolvenčního správce zpracováváme Návrhy na povolení oddlužení či Návrhy na zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkursu. V insolvenčních řízeních, kde nejsme ustanoveni insolvenčním správcem, podáváme za věřitele přihlášky pohledávek v insolvenčním řízení, zastupujeme věřitele v insolvenčních řízení včetně věřitelských orgánů případně poskytujeme další právní či ekonomické poradenství. Kontaktní spojení do sídla společnosti naleznete v záložce kontakty.


Mgr. Ing. Ondřej Malý

Ohlášený společník, právník a ekonom. Advokacií se zabývá od roku 2008, má 5-tiletou bankovní praxi na vedoucích pozicích. Konkursním správcem a likvidátorem je od roku 2001 a insolvenčním správcem je od roku 2008.

Mgr. Ing. Václav Dušek MBA LL.M.

Ohlášený společník a ekonom s praxí insolvenčního správce od roku 2012.

Mgr. Lukáš Stoček LL.M.

Ohlášený společník a právník s advokátní praxí více než 20 let. Konkursním správce je od roku 2002 a insolvenčním správcem od roku 2008.

PhDr. Pavel Körner Ph.D

Ohlášený společník a ekonom s praxí více než 15 let z bankovnictví ve schvalování a vymáhání úvěrů. Insolvenčním správcem je od roku 2014.

Ing. Martina Mitinová

Ekonom, daňový poradce, insolvenčním správcem od roku 2010.

JUDr. Pavel Mikeš

Správce konkursní podstaty: 9. srpna 2000 – 31.7.2007 (při zaměstnání - vymáhací oddělení ZP M-A) posléze insolvenční správce s praxí více jak 250ti insolvenčních kauz. Od 1.1.2008 dosud insolvenční správce.

Mgr. Bc. Antonín Jurečka

Ohlášený společník Mgr. Bc. Antonín Jurečka, právník, konkurzní správce a likvidátor od r.2000, insolvenční správce od r.2010.

Ing. Vít Baštán

Ohlášený společník je ekonom. Insolvenčním správcem je od roku 2011.

Ing. Jiří Kocvrlich

Ohlášený společník, insolvenčním správcem od roku 2009.

JUDr. Karel Miča

Ohlášený společník, právník, konkursní správce a likvidátor od r. 2002, insolvenční správce od r. 2010.

Mgr. Kateřina Lukáčová

Ohlášený společník a právník se samostatnou advokátní praxí od roku 2012. Insolvenčním správcem od roku 2011.

JUDr. Miroslava Ohlídalová

Ohlášený společník a právník s advokátní praxí 20 let, praxe v bankovnictví, konkursní správce od roku 2000, insolvenční správce od roku 2011


Ing. Jiří Krejčiřík

Ohlášený společník, konkurzním správcem od r. 1996, insolvenčním správcem od r. 2009.

JUDr. Adéla Konvičková

Ohlášený společník a právník. Advokacií se zabývá od roku 2007. Konkursním správcem je od roku 2007 a insolvenčním správcem je od roku 2009.

Mgr. Bc. Kateřina Hnilicová

Ohlášený společník, právnička, insolvenční správkyně od roku 2014, advokátní zkoušky složila v roce 2016.

Ing. Libor Diviš

Ohlášený společník, ekonom, insolvenčním správcem od roku 2015, 5 let praxe v bankovnictví, 20 let praxe vedení účetnictví, zkušenosti v mezinárodních investičních projektech.

Ing. Soňa Krčová, MBA

Ohlášený společník, konkurzní správce od roku 2002, likvidátorka, lektorka odborných seminářů, desetiletá spolupráce s Vysokou školou podnikání v Ostravě jako externí pedagog, od roku 2008 insolvenční správce likvidátorka obchodních společností, likvidační správkyně pozůstalostí, správkyně závodů pro exekuce.

Ing. Ivan Mikeš

Ohlášený společník s praxí insolvenčního správce od roku 2010.

Informace


Prodej majetku

Nabídku zpeněžovaného majetku naleznete zde:

www.insolbazar.cz

Média


Kontakt pro média: Mgr. Lukáš Stoček LL.M.
Tel.: +420 606 910 071
E-mail pro písemné dotazy:
stocek@insolvenceok.cz

Poskytne Vám základní informace, případně odborné stanovisko k aktuálním insolvenčním věcem, kde byla naše společnost ustanovena insolvenčním správcem.

Toto neplatí v případech, kde jsme vázáni mlčenlivostí.

Provozovny

Provozovny naleznete zde:

Seznam provozoven

Kontakty


V obecných obchodních záležitostech se obracejte na kontaktní spojení do sídla společnosti. V záležitostech konkrétního insolvenčního řízení se obracejte na kancelář ohlášeného společníka, který v předmětném insolvenčním řízení jménem společnosti AAA INSOLVENCE OK v.o.s. vykonává funkci insolvenčního správce. Společnost tohoto ohlášeného společníka sděluje insolvenčnímu soudu poté, co je v předmětném insolvenčním řízení ustanovena do funkce insolvenčního správce. Ohlášeného společníka, který v předmětném insolvenčním řízení jménem naší společnosti vykonává funkci insolvenčního správce, tedy naleznete v insolvenčním rejstříku (isir.justice.cz) mezi dokumenty zasílanými insolvenčním správcem soudu a to pod záložkou Oddíl A – Řízení do úpadku nebo Oddíl B- Řízení po úpadku.

Na kancelář ohlášeného společníka insolvenčního správce se ve vlastním zájmu přednostně obracejte písemnou formou poštou, elektronickou poštou nebo do datové schránky. Veškerá písemná korespondence je následně založena ve spisu.

Na kancelář ohlášeného společníka se telefonicky obracejte pouze ve věcech, které nesnesou odkladu a to pouze v pracovní dny od 9.00 do 12.00 a od 13. 00 do 15.00 hod. Telefonní hovory mimo tento časový úsek kancelář ohlášeného společníka nepřijímá. Současně vezměte prosím na vědomí, že informace podávané telefonicky nejsou zakládány do spisu a jsou tedy pouze informativního charakteru. Telefonicky nejsou poskytovány žádné konkrétní informace ze spisu.

👉 Na zaslané krátké textové zprávy (SMS) kancelář ohlášeného společníka nereaguje.

👉 Na všech podáních uvádějte spisovou značku Vašeho insolvenčního řízení.